Match Details

14 Trish Grzesik/Marlise Kiel
vs
2 Paula Murphy/Sandy Hudson
0
 
1

29